شرایط اختصاص گرفتن حق پرستاری جانبازان حقوق پرستاری جانبازان چگونه معین می گردد؟

به گزارش مجله سفر به کانادا، هر گونه اعتراض به چگونگی پرداخت حق پرستاری، به وسیله ادارات کل بنیاد استان ها به کمیسیون پزشکی بنیاد منعکس شده و کمیسیون اقدامات لازم را انجام خواهد داد.

شرایط اختصاص گرفتن حق پرستاری جانبازان حقوق پرستاری جانبازان چگونه معین می گردد؟

به گزارش خبرنگار حوزه رفاه و تعاون گروه اجتماعی خبرنگاران، جهت تخصیص حق پرستاری جانبازان، وجود ملاک هایی ضروری است تا بر اساس شرایط تعیین شده در قانون، منابع اختصاص داده شده به پرستاری جانبازان پرداخت گردد.

بر اساس بند 1 ماده 3 دستورالعمل اجرایی پرداخت حق پرستاری جانبازان، برای اختصاص گرفتن حق پرستاری، جانباز باید دارای همسر باشد (باتوجه به اطلاعات موجود در مرکز خدمات ماشینی که به وسیله ادارات کل بنیاد استان ها ارسال شده است) این موضوع احراز می گردد.

طبق تبصره 1 بند 1، منظور از همسر جانباز زوجه و زوج دائم و رسمی وی است. بعلاوه جانبازان مونث مشمول این دستورالعمل قرار می گیرند.

به موجب تبصره 2 بند 1 ماده فوق، درصورتی که جانباز مجرد تاهل اختیار کند و مشمول گروه هدف قرار گیرد، برابر آیین نامه موجود نسبت به برقراری حق پرستاری اقدام خواهد شد.

بر اساس بند 2 ماده 3، مقدار حق پرستاری ثابت بوده و به تعداد همسران جانباز مرتبط نمی گردد.

بند 3 بیان می نماید، جهت تخصیص حق پرستاری، جانباز نباید در مراکز درمانی و نگهداری بصورت دائم بستری باشد این موضوع با تایید ادارات کل تخصصی و ادارات کل بنیاد استان ها به تایید می رسد.

تبصره 1 بند 3 ذکر می نماید، درصورت ترخیص جانباز از مراکز درمانی و نگهداری، حق پرستاری براساس گردشکار موجود مجددا برقرار می گرددد. بدیهی است پس از ترخیص جانباز، هیچگونه معوقه ای بابت حق پرستاری زمان بستری به جانبازان تعلق نمی گیرد.

بر اساس بند 4 ماده 3، جانبازانی که قبل از اجرای این دستورالعمل حق نگهداری دریافت نموده اند، در صورت پرداخت حق پرستاری به آنها، به منزله حق نگهداری منظور شده و بر آن منطبق خواهد شد.

طبق بند 5، پرداخت حق پرستاری مغایرتی با قانون از کارافتادگی و حالت اشتغال، کسر کار، ساعات کار مراقبین شاغل جانبازان و آیین نامه قیمومت ندارد.

به موجب بند 6 ماده 3، در صورت فوت جانباز، فوت همسر وی و یا متارکه، حق پرستاری قطع می گردد.

بر اساس بند 7، مبلغ مذکور در فیش جانباز تحت عنوان حق پرستاری قابل پرداخت است.

ماده 4 دستورالعمل اجرایی پرداخت حق پرستاری جانبازان به گردش کار اختصاص دارد که ادارات کل بنیاد استان ها، معاونت بهداشت و کمیسیون های پزشکی، بیشتر امورات این ماده را به خود اختصاص می دهند.

بر اساس بند 1، مرجع شناسایی و معرفی جانبازان مشمول حق پرستاری، ادارات کل بنیاد استان ها (معاونت بهداشت و درمان استان ها) است.

طبق تبصره 1 بند یک، معاونت بهداشت و درمان ادارات کل بنیاد استان ها موظف است تا بخش اطلاعات درخواستی مربوط به جانبازان مشمول حق پرستاری را تکمیل و موارد را به معاونت آموزش اشتغال استان منعکس و پس از تکمیل و تایید به وسیله مدیر کل بنیاد استان آن را به کمیسیون پزشکی ارسال کند.

به موجب تبصره 2، ادارات کل بنیاد استان ها علاوه بر موارد اقدام شده، باید سایر جانبازان نیازمند پرداخت حق پرستاری را مطابق با مفاد ماده 1 این آیین نامه تعیین و بر مبنای اولویت بندی جهت پرداخت، موارد را مطابق تبصره 1 بند 1 ماده 4 منعکس کند.

تبصره 3 ذکر می نماید، ادارات کل بنیاد استان ها موظف است که آخرین اطلاعات مربوط به فوت جانباز یا همسر وی، متارکه، ازدواج جانباز و بستری دائم در مراکز توانبخشی را همراه با مدارک تایید شده در تبصره 1 تهیه و به کمیسیون پزشکی ارسال کند.

تبصره 4 بیان می نماید، در صورت مراجعه جانبازان متقاضی حق پرستاری، باید سایر واحد های بنیاد موارد را به ادارات کل بنیاد استان مربوطه ارجاع نمایند.

بر اساس بند 2 دستورالعمل اجرایی پرداخت حق پرستاری جانبازان، مرجع تایید نهایی مشمولین دریافت حق پرستاری کمیسیون پزشکی است. این کمیسیون موظف است پس از دریافت اسامی واجدین شرایط حق پرستاری از ادارات کل بنیاد استان ها با هماهنگی ادارات کل تخصصی، آخرین اطلاعات مربوطه به آمار جانبازان گروه هدف را تعیین و پس از تایید به اداره کل درمان اعلام

کند.

طبق بند 3، اداره کل درمان، اطلاعات جانبازان مشمول را پس از کنترل بودجه ای و سایر موارد بر اساس اولویت ها در مقاطع تعیین شده به مرکز خدمات ماشینی و معاونت برنامه و بودجه جهت اقدامات لازم ارسال می نماید.

به موجب بند 4، مرکز خدمات ماشینی، باید موارد تعیین شده را در فیش حقوقی جانباز تحت عنوان حق پرستاری منظور کند.

تبصره 1 بند 4 ذکر می نماید، نظارت بر اطلاعت تخصصی و تعیین مبلغ حق پرستاری جانبازان به عهده اداره کل درمان بوده و کنترل اطلاعات فردی و خانوادگی بر عهده معاونت آموزش و اشتغال است.

به موجب تبصره 2، درصورتی که اطلاعات فردی و خانوادگی ارسال شده مطابق با اطلاعات پایگاه اطلاعاتی جانبازان نباشد مرکز خدمات ماشینی نسبت به عودت آن ها به معاونت بهداشت و درمان بخش جانبازان اقدام می نماید.

طبق تبصره 3، معاونت آموزش و اشتغال استان، هر گونه تغییر در مصادیق از جهت اطلاعات فردی و خانوادگی را به معاونت بهداشت و درمان استان منعکس می نماید.

براساس تبصره 4، هر گونه تغییر در مصادیق جانبازان مشمول دریافت حق پرستاری پس از اعلام به وسیله ادارات کل بنیاد استان ها یا ادارات کل تخصصی با تایید معاونت بهداشت و درمان انجام خواهد شد.

تبصره 5 بند 4 عنوان می نماید، معاونت برنامه و بودجه بخش جانبازان ماهانه جزئیات پرداخت حق پرستاری را به معاونت بهداشت و درمان ارسال می نماید.

به موجب تبصره 6، در صورت هر گونه اعتراض به چگونگی پرداخت حق پرستاری، اعتراض جانباز به وسیله ادارات کل بنیاد استان ها (معاونت بهداشت و درمان) به کمیسیون پزشکی بنیاد منعکس شده و کمیسیون پزشکی برای یکبار مطابق با گردش کار تعیین شده اقدامات لازم را انجام خواهد داد.

بیشتر بخوانید

  • حقوق پرستاری جانبازان چگونه تعیین می گردد؟

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
انتشار: 14 آذر 1400 بروزرسانی: 14 آذر 1400 گردآورنده: canadaro.ir شناسه مطلب: 1907

به "شرایط اختصاص گرفتن حق پرستاری جانبازان حقوق پرستاری جانبازان چگونه معین می گردد؟" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "شرایط اختصاص گرفتن حق پرستاری جانبازان حقوق پرستاری جانبازان چگونه معین می گردد؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید