گوشت خرچنگ؛ حرام است ؟

به گزارش مجله سفر به کانادا، فروش محصولات حرام دریایی، از جمله فروش گوشت کوسه و خرچنگ و بعضی دیگر از ماهیان و آبزیان حرام گوشت در بعضی شهرهای کشورمان شیوع پیدا نموده است.حیوانات حلال گوشت، ضوابط و معیارهای مشخصی دارند که گاهی بی اطلاعی از این موضوع موجب می گردد، کسانی که در پی تنوع در غذاها و طعم های متفاوت هستند، اغذیه ای، که از نظر شرع اسلام حرام است را مصرف نمایند.

گوشت خرچنگ؛ حرام است ؟

گوشت خرچنگ؛ حرام است ؟

فروش محصولات حرام دریایی، از جمله فروش گوشت کوسه و خرچنگ و بعضی دیگر از ماهیان و آبزیان حرام گوشت در بعضی شهرهای کشورمان شیوع پیدا نموده است.

حیوانات حلال گوشت، ضوابط و معیارهای مشخصی دارند که گاهی بی اطلاعی از این موضوع موجب می گردد، کسانی که در پی تنوع در غذاها و طعم های متفاوت هستند، اغذیه ای، که از نظر شرع اسلام حرام است را مصرف نمایند.

فقها و مراجع تقلید دامت برکاتهم معیاری برای حلال بودن گوشت آبزیان بیان نموده اند، آنها فرموده اند: خوردن گوشت حیوانات دریایی حرام است(1) مگر ماهیانی که پولک (فلس) داشته باشند(2) و خرچنگ چون فلس ندارد و از چنین ویژگی برخوردار نیست، بنابراین خوردن آن حرام است.(4)

علاوه بر این معیار کلی، برای حرمت خوردن گوشت خرچنگ، علت خاصی هم برای حرمت خرچنگ، در احادیث اهلبیت علیهم السلام وجود دارد. امام موسی کاظم (علیه السلام) می فرمایند: خوردن جرّی (نوعی ماهی) و لاک پشت و خرچنگ حرام است.(3)

با آنالیز های به عمل آمده نسبت به نظر مراجع تقلید ادام الله ظلهم در خصوص گوشت خرچنگ به این نتیجه رسیدیم که همه علمای شیعه دامت برکاتهم خوردن گوشت خرچنگ را حرام می دانند و بنا به گفته آیة الله مهدی هادوی تهرانی ، صاحب نظر در دانش های دینی، مسئله حرمت خوردن گوشت خرچنگ، مسئله اختلافی نیست که یکی از علما آن را جایز بداند و دیگری حرام (همه مراجع و علما گوشت خرچنگ را حرام می دانند).

در تعابیر فقها معیاری برای حلال بودن گوشت آبزیان بیان شده است. آنها فرموده اند: آنچه از روایات بدست می آید این است که گوشت حیوانات دریایی خورده نمی گردد یعنی خوردن آن حرام است، مگر آن نوع از ماهی که پولک (فلس) داشته باشد و خرچنگ از چنین ویژگی برخوردار نیست.

مراجع گرانقدر نسبت به پاسخ استفتاء زیر چنین فرموده اند:

استفتاء: خرید و فروش و استفاده از گوشت خرچنگ و خرگوش چه صورت دارد؟

حضرت آیة الله خامنه ای: خوردن آن حرام است.

حضرت آیة الله فاضل لنکرانی: حرام است.

حضرت آیة الله بهجت: خرچنگ و خرگوش حرام است .

حضرت آیة الله مکارم شیرازی: جایز نیست و فروختن آن به غیر مسلمین اشکالی ندارد.

در جامعه اسلامی مردم بر اساس اعتمادی که به حکومت اسلامی دارند، تصور می نمایند که هر چه فروخته می گردد حتما منع شرعی ندارد و براحتی از خوردنی ها تناول می نمایند. چرا که متاسفانه خیلی از مسلمانان، از خیلی از احکام بی اطلاع هستند. خوب نتیجه این می گردد که مثلا چون نسبت به حرمت گوشت خرچنگ بی خبرند از آن می خورند.

حضرت آیة الله تبریزی: حرام است. اگر به کفار به شکل صوری بفروشند و قصد استنقاذ نسبت به آن داشته باشند مانعی ندارد.

حضرت آیة الله سیستانی: خوردن آن حرام است ولی خرید و فروش چون منفعتی غیر از خوردن دارد اشکال ندارد.

حضرت آیة الله صافی گلپایگانی: گوشت خرگوش و خرچنگ حرام است و فروختن آن هم برای خوردن جایز نیست. چنانچه منافع محلله داشته باشد از قبیل خوراک طیور و غیره، فروختن آن برای این جهت اشکالی ندارد.(5)

در بخش استفتائات پایگاه اینترنتی آیة الله مکارم شیرازی هم در پاسخ به این که آیا خوردن گوشت خرچنگ حلال است این گوشت حرام توصیف شده است.

آیة الله مجتبی تهرانی: هم در بخش مرتبط با استفتائات خود در پاسخ به خوردن گوشت خرچنگ پاسخ داده اند که حرام است.

استاد هادوی تهرانی: در تعابیر فقها، معیار (و ملاکی) برای حلیت گوشت آبزیان بیان شده است. (به طور کلی) گوشت حیوانات دریایی (حرام است)و خورده نمی گردد، مگر ماهی هایی که پولک(فلس) داشته باشند و خرچنگ از چنین ویژگی برخوردار نیست،(پس طبق این معیار، خوردن آن حرام است).

از طرف دیگر اعتراض به دولت کشور اسلامی مان وارد است که چرا نظارتی بر رستوران ها و مراکز خرید و فروش مواد غذایی نمی گردد که براحتی گوشت خرچنگ و کوسه فروخته می گردد و هم در رستوران ها غذاهای متنوعی با آن پخته می گردد و مردم هم با این نگاه که در این کشور غذای حرامی در رستوران ها سرو نمی گردد از آن می خورند. براستی چه کسی جوابگو به این شرایط اسفناک حاکم بر شرایط غذایی کشور است.

نتیجه:

بعد از آنالیز های لازم به این نتیجه رسیدیم که همه فقها و علما به اتفاق، خوردن گوشت خرچنگ را حرام می دانند. ولی در اینجا سوال اساسی مطرح می گردد که چرا در جامعه اسلامی ما حرمت گوشت خرچنگ از میان رفته و براحتی در رستوران های کشور اسلامی مان گوشت خرچنگ سرو می گردد؟!

در جامعه اسلامی مردم بر اساس اعتمادی که به حکومت اسلامی دارند، تصور می نمایند که هر چه فروخته می گردد حتما منع شرعی ندارد و براحتی از خوردنی ها تناول می نمایند (و اشکالی هم بر مردم نیست، چرا که مجوز حلیت بازار مسلمین، چنین اجازه ای به آنان می دهد، الا این که خلاف آن ثابت گردد)، لیکن متاسفانه خیلی از مسلمانان، از بسیاری از احکام بی اطلاع هستند. خوب نتیجه این می گردد که مثلا چون نسبت به حرمت گوشت خرچنگ بی خبرند، با علم به این که این گوشت، گوشت خرچنگ است، مع الوصف، از آن می خورند.

شایان ذکر است که این بی اطلاعی، علت نمی گردد که خوردن گوشت حرام، اثر وضعی خود را بر خورنده نگذارد. ضمن این که بی اطلاعی از احکام، علت قانع نماینده و موجهی نیست. چرا که همه مسلمانان وظیفه دارند که احکام را بدانند و اگر جایی دچار شک و شبهه ای شدند حتما از مرجع تقلید خود بپرسند. بویژه در این زمان؛ که یافتن پاسخ سوالات خیلی راحت شده است و به وسیله اینترنت می توان به سایت علما مراجعه کرد و سوال خود را پرسید و یا با یک تلفن به دفتر مراجع تقلید، پاسخ سوال خود را یافت .

و اما از طرف دیگر و با توجه به اصل صحت در بازار مسلمانان، اعتراض به دولت اسلامی مان وارد است، چرا نظارتی بر رستوران ها و مراکز خرید و فروش مواد غذایی ندارند که براحتی گوشت خرچنگ و کوسه و یا بدتر از آن ، فروخته می گردد و هم در رستوران ها غذاهای متنوعی با آن پخته می گردد و مردم هم با این نگاه که در کشور اسلامی، غذای حرامی در رستوران ها سرو نمی گردد از آن می خورند. براستی چه کسی جوابگو به این شرایط اسفناک حاکم بر شرایط غذایی کشور است.

پی نوشت ها:

1- به عبارت دیگر اصل اولی در حرمت و حلیت گوشت های حیوانات دریایی بر حرمت است.

2- لا یؤکل من حیوان البحر الا سمک له فلس و ...:منهاج المؤمنین(للمرعشی)، ج 2، ص 188، منهاج الصالحین(للخوئی)، ج 2، ص344، الفقه على المذاهب الأربعة و مذهب أهل البیت، ج 2، ص20، مبحث ما یمنع أکله و ما یباح أو ما یحل، و ما لا یحل...، ص 13.

3- وسائل الشیعة، ج 24، ص 147.

4- جامع المسائل للبهجة، ج 4، ص 385/ صراط النجاة تبریزی، ج 5، ص407.

5- برگرفته از جامع الاحکام، ج2، ص 317 / مسائل تازه، ج3 .

منابع:

1- به عبارت دیگر اصل اولی در حرمت و حلیت گوشت های حیوانات دریایی بر حرمت است.

2- لا یؤکل من حیوان البحر الا سمک له فلس و ...:منهاج المؤمنین(للمرعشی)، ج 2، ص 188، منهاج الصالحین(للخوئی)، ج 2، ص344، الفقه على المذاهب الأربعة و مذهب أهل البیت، ج 2، ص20، مبحث ما یمنع أکله و ما یباح أو ما یحل، و ما لا یحل...، ص 13.

3- وسائل الشیعة، ج 24، ص 147.

4- جامع المسائل للبهجة، ج 4، ص 385/ صراط النجاة

تبریزی، ج 5، ص407.

5- برگرفته از جامع الاحکام، ج2، ص 317 / مسائل تازه، ج3 .

ارسال به وسیله کاربر محترم سایت : srme1368

منبع: راسخون
انتشار: 13 مهر 1400 بروزرسانی: 13 مهر 1400 گردآورنده: canadaro.ir شناسه مطلب: 1841

به "گوشت خرچنگ؛ حرام است ؟" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "گوشت خرچنگ؛ حرام است ؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید